Sprawa drukarza

Polska władza ustawodawcza zdążyła już nam pokazać, że tak naprawdę nie zależy jej na wolności. Niezależnie czy mówimy o obecnej, czy poprzednich. Chce jedynie na narzucić nam swoją wolę i kontrolować nas. My, obywatele jesteśmy małymi, nieświadomymi i niezbyt mądrymi ludźmi, których władza musi prowadzić za rękę i pokazać co jest dobre, a co złe.  […]