O Autorze

Student biologii na UAM, którego sercu bliskie są idee wolnościowe. Orędownik filozofii obiektywizmu. ​W swoich tekstach chciałbym komentować bieżące wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne z perspektywy filozofii obiektywizmu. Filozofii Ayn Rand, którą budują cztery filary: obiektywna rzeczywistość, rozum, racjonalny egoizm i kapitalizm.